Ordförande

Bodil Ström-Holst
bodil.strom-holst@slu.se

Jag är universitetslektor på institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU och arbetar med forskning, undervisning och klinik inom reproduktion och diagnostik. Hund och katt är de djurslag jag arbetar mest med både kliniskt och forskningsmässigt, men inom diagnostiken (framför allt reproduktionsendokrinologi) arbetar jag även andra djurslag. Jag disputerade 1999 på en avhandling om frysning av hundsperma och blev docent i reproduktion 2007. Jag erhöll AI-kompetens för hund 1992 och för katt år 2000 och är sedan 2001 ECAR diplomate.

Kassör

Alexandra Lindström:

malmisen@hotmail.com 

Jag tog examen från KVL i Köpenhamn 2011 och har efter detta jobbat både på mindre klinik i Trelleborg och på djursjukhus i Malmö. För drygt 4 år sedan började jag jobba på Öresunds Veterinärklinik i Lund i samband med att kliniken öppnade. Jag jobbar med kirurgi och ortopedi samt tar hand om klinikens reproduktionspatienter. AI-kompetens fick jag 2018.


Sekreterare

Jenny Holmberg: jenny.bergstrm@gmail.com

Jag tog examen från KVL (Köpenhamn) 2006. Efter det har jag jobbat på Djursjukhuset Malmö och regiondjursjukhuset i Helsingborg dels inom kirurgi och som ansvarig för reproduktionspatienter. Sedan nyligen har jag börjat jobba på Öresunds veterinärklinik i Malmö och ska starta upp reproduktionsverksamheten där.
Jag har steg 1 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och har AI-kompetens på hund.

Hemsideansvarig

Ida Hallberg: ida.hallberg@slu.se


Jag tog examen från SLU 2014. Efter en kort period på DV har jag jobbat med smådjur på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. 2021 disputerade jag i ämnet reproduktions toxikologi (med inriktning mot IVF och miljögifter) och arbetar kliniskt på reproduktionscentrum på SLU där jag har ett pågående ECAR residency.

Ledamot

Lisa Elzén:
lisa.elzen@anicura.se


Jobbar som klinikveterinär i Falun/Ludvika. 

Valberedning

Nina Kjellerstedt
catarinakjellerstedt@gmail.com

Dusan Jankovic
dusan.jankovic@evidensia.se

Johanna Matsson
matsson@goteborgsdjurklinik.se