Bodil Ström-Holst: bodil.strom-holst@slu.se ordförande
Alexandra Lindström: malmisen@hotmail.com kassör
Jenny Holmberg: jenny.bergstrm@gmail.com sekreterare
Ida Hallberg: ida.hallberg@slu.se ledamot, hemsideansvarig
Lisa Elzén: lisa.elzen@anicura.se, ledamot
Ann-Sofi Bergqvist: ann-sofi.bergqvist@slu.se, valberedning
Anna Mårtensson: anna.ostersund@gmail.com, valberedning
Lene Forsberg: lene_vonschack@hotmail.com, valberedning

Sällskapet för smådjursreproduktion finns på Facebook.