Välkommen till Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion

God fortsättning!

Styrelsen hade sitt första möte för året igår, och planerade för verksamheten 2022. På gång:
Vi fortsätter med webbinarier. Kanske inte lika ofta som tidigare, men webbinarierna har varit mycket uppskattade så vi planerar några stycken som komplement till årets kurs. Preliminära ämnen är 

- uppdatering om de nya in- och utförselreglerna för hundsperma
- utmaningar med att tolka progesteron med de olika analysinstrument som finns
- för- och nackdelar med kastration. 

Kom gärna med fler förslag!

 Styrelsen fortsatte också planeringen av en kurs hösten 2022. Det förslag som fördes fram på årsmötet var ”Utmaningar och möjligheter med internationell avel”, inkluderande tex infektionssjukdomar, genetik och etik. Styrelsen fortsätter diskussionen runt detta på nästa styrelsemöte, den 8 februari. Om någon har tips på ämnen ni vill att vi inkluderar i kursen, eller kanske istället förslag på en helt annan kurs, så hör av er senast 7 februari!

Vi diskuterade också en kurs med mer praktiska delar, inkluderande till exempel dräktighet (ultraljud) och neonatalvård, men preliminärt 2023, för ett stabilare pandemiläge.

Lite mer allmän information:

Forska inom reproduktion

Mats F och Catharina Linde Forsbergs stiftelse, har sin första utlysning, med sista ansökningsdag den 15 februari. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning, huvudsakligen avseende hund- och tamkattsreproduktion men också etologi och sjukdomar relaterade till fortplantning hos hundar och tamkatter. Den som har en reproduktionsrelaterad frågeställning och en önskan om att fördjupa sig i den har nu alltså ett gyllene tillfälle att söka forskningsmedel för detta. Läs mer på stiftelsens hemsida!

AI-kurs hund

På SLU kommer en AI-kurs för hund att arrangeras vecka 10. Annons kommer ut inom de närmaste veckorna, men den som är intresserad, eller vet någon annan som är intresserad – reservera vecka 10 för detta.

 Använd en av de gråare dagarna till att kika runt på medlemssidorna

Här finns förutom mötesprotokoll material från förra årets webbinarier. 

 Betala medlemsavgiften och förbli medlem under 2022

Om du vill vara medlem även 2022, är det dags att betala medlemsavgiften nu (om du inte redan har gjort det). För att bli medlem betalar du in 100 SEK till postgiro: 835 56 24-1, och skickar ett mail till ordförande

Hoppas att vi får ett trevligt 2022 tillsammans! 

 

2022-01-12