Välkommen till Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion

Välkommen våren! Vi har hunnit lyssna på ännu ett webinarie, denna gång hållet av Helene Alm på Bagarmossen som pratar om mödravården de satt upp där. Material finns under medlems-sidorna, inspelning av hela webinariet kommer att komma upp inom kort. 


2022-04-26