Forskning reproduktion hund och katt

Nedan har vi samlat information om stiftelser från vilka man kan söka bidrag för forskning gällande reproduktion hos hund och katt. Läs mer på hemsidorna länkade nedan. 

Mats F. och Catharina Linde Forsbergs stiftelse

Mats F. och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse grundades år 2020 av Catharina Linde Forsberg och Mats Forsberg i syfte att främja vetenskaplig forskning, huvudsakligen avseende hund- och tamkattsreproduktion men också etologi och sjukdomar relaterade till fortplantning hos hundar och tamkatter. 

Klicka på bilden för att ta er direkt till stiftelsens hemsida (https://lindeforsbergsstiftelse.se/). 

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsens sekreterare tillhanda senast 1 december årligen.